8.23.2010

PUTIK MAN SILA KUNG TAWAGIN

 
Ulan, ulan
Lumulundag
Bumubuhos
Umaagos
Pumapatak
Bumabagsak
Sa tigang na lupa
Humuhupa
Nagiging putik
Sumisiksik
Itanim ang palay
May pantawid buhay
Itong si kabayan
Putik man
Mahalaga rin naman

PHOTO CREDIT.

No comments:

Post a Comment