8.23.2010


BUONG PUWERSA

Nangagkumpol
Nangagsisigawan
Nangagpaparinig
Nangagsisisgawan
Ng katarungan
Ng hustisya
Ng reporma
Ng kaayusan
May taglay na banderitas ang kamao
May makapangyarihang parirala ang karton
May sigaw ng pakikibaka
May awit ng pagkamakabansa
Nangagkapit-bisig
Nangagkakaisa
Nangagsasama-sama
May tapang ang diwa
May himagsik ang kalooban
May titing na boses ang isa
May nakabibinging ugong ang lahat
May puwersa kapag nagkumpol


No comments:

Post a Comment